Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Podotherapie Meierijstad 

Bij behandeling door de podotherapeut ontstaat een behandelovereenkomst tussen de podotherapeut en de client. Deze behandeling(en) worden beschreven in het patientdossier en besproken.  

Onderdeel van de behandelovereenkomst is de verplichting om Podotherapie Meierijstad te vergoeden voor de geleverde diensten. Evenals het vergoeden van gemaakte kosten voor aangemeten hulpmiddelen zoals zolen en ortheses.  

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op dergelijke behandelovereenkomsten. Dit tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.  

Facturering volgt per e-mail of post, rechtstreeks naar de client.  

De client dient zelf zorg te dragen voor declaratie bij de eigen zorgverzekeraar.  

Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.  

Verzuimde afspraken worden alsnog in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht. 

Wanneer de client te laat is op de afspraak kan in sommige gevallen de afspraak alsnog doorgaan. In alle andere gevallen dient er een nieuwe afspraak te worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de verloren tijd en de drukte van de agenda.  

Bij klachten over Podotherapie Meierijstad dient de client eerst contact op te nemen met Podotherapie Meierijstad. Indien dit niet leidt tot de gewenste oplossing kan de client contact opnemen met de NVvP of het Kwaliteitsregister Paramedici.  

De podotherapeut heeft niet altijd alle inzage in vergoedingen van de zorgverzekeraars. De client kan geen rechten ontlenen aan de gegeven informatie en zal daarom altijd geadviseerd worden zelf de polis te bekijken of contact op te nemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.  

Bij aanhoudende gebreke van betaling is Podotherapie Meierijstad genoodzaakt incassomaatregelen te nemen. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de client.  

De podotherapeut zal altijd handelen naar kunnen en behandeldoel en –plan in overleg met de client starten en begeleiden. Echter kan de podotherapeut geen garantie geven op gezondheid en daaronder ook niet op het effect van behandelingen en hulpmiddelen. Onvoldoende resultaat geeft in geen enkel geval het recht op restitutie / vrijstelling van betaling.  

De kwaliteit van het hulpmiddel dient goed te zijn en daarop wordt een garantie gegeven van drie maanden. Voldoet de kwaliteit van het hulpmiddel niet, dan is de podotherapeut verplicht dit kosteloos aan te passen.  

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  

 

× Whatsapp